Ansiktslyft utan kirurgi

Vad innebär det :

Idag kan man åstakomma fantastiska naturliga och hållbara behandlingar , s.k SOFT LIFT eller ickekirurgiska ansiktslyft.där man kombinerar Fillers & Botox & Kemiska peelingar & Laserbehandlingar, allt utifrån DINA ÖNSKEMÅL. Vi arbetar utifrån MD CODES, som är en matematisk anatomiskt arbetsmetod, vetenskapligt utformad ifrån Dr Mauricio De Maio .En behandlingsplan som genomförs i flera steg.

Tidsplaneringen utformas isamråd med dig och din behandlare. En komplett planering och genomförd MD Codes facelift ger förbättringar som kan jämföras med kirurgiska resultat utan den långa återhämtningstid som kirurgi kräver. Att genomföra behandlingen kan kräva mellan 9-16 ml filler och endast våra mest erfarna behandlare utför detta. Stegvis beskrivning är att du först träffar du din behandlare och planerar din behandling som kanske delas upp i flera steg under 3-12 månader. Behandlingarna bokas därefter in i önskad prioritering i samråd med din behandlare.

Tidsplaneringen utformas isamråd med dig och din behandlare. En komplett planering och genomförd MD Codes facelift ger förbättringar som kan jämföras med kirurgiska resultat utan den långa återhämtningstid som kirurgi kräver. Att genomföra behandlingen kan kräva mellan 9-16 ml filler och endast våra mest erfarna behandlare utför detta. Stegvis beskrivning är att du först träffar du din behandlare och planerar din behandling som kanske delas upp i flera steg under 3-12 månader. Behandlingarna bokas därefter in i önskad prioritering i samråd med din behandlare.

Avanzakliniken

Storgatan 43
30 243 Halmstad