Vad är Rosacea?

Ett Rosaceatillstånd är en kronisk inflamamatorisk hudåkomma som får de centrala partierna av ansiktet att bli röda. Det börjar vanligen i medelåldern eller senare och tenderar att flamma upp i omgångar.

Den exakta orsaken till rosacea är inte känd, även om man vet att sjukdomen kan utvecklas på grund av att blodkärlen under huden blir förstorade.

Rosaceautslag förväxlas ofta med akne och kallas ibland vuxenakne, vilket är felaktigt. Det är två helt olika tillstånd, som skiljer sig åt på många sätt. Rosaceautslagen kommer nästan uteslutande i ansiktet, till skillnad från akne som kan förekomma på andra delar av kroppen. Det vanligaste är symtom på kinderna, runt näsan, pannan och på hakan. Rosacea kan även drabba ögonen, som då blir inflammerade och röda och kallas då okulär-rosacea.

Så mycket som 10 procent av den svenska befolkningen lider av rosaceabesvär, som är mer vanlig i norra delen av Europa än i den södra. Det är oklart varför man drabbas av rosacea, men mekanismen är att blodkärlen i ansiktet blir överkänsliga mot olika yttre och inre faktorer. Cirkulationen ökar då och bidrar till inflammation. De symtom som uppstår vid rosacea är flusher, rodnad och svullnad som successivt leder till en brännande känsla i ansiktet, vidgade blodkärl, inflammerade knottror och varblåsor. Huden kan i vissa fall även bli förtjockad, om det sker på näsan kallas det rosaceatillståndet rhinophyma.

Största anledningarna att du får ökade Rosaceabesvär

Man vet inte varför vissa drabbas men det går att genom behandling lindra besvären, både med produkter men också en ändrad livsstil. Den mest effektiva behandlingen mot Rosacea är IPL. Ca 80-95 & av de synliga besvären går att ta bort med IPL. 3-5 behandlingar var 4 vecka rekommenderas, därefter håller detta resultatet 2-3 år, variationer kan förekomma som kan behandlas tätare. Underhåll rekommenderas med 1 behandling per år.

Vi har lång och bred erfarenhet av rosacea behandlingar.

Boka konsultation här!

Välkommen till Avanzakliniken – vi hjälper dig!

Behandlingstid: 30min

Bedövning: Ingen

Läkningstid: 1 dagar

Återbesök: 4 veckor

Slutresultat: 4 veckor

Pris: från 1600kr

Avanzakliniken

Storgatan 43
30 243 Halmstad