Dr Richard Svensson

Specialist inom internmedicin & Neurologi

Dr Richard Svensson är utbildad vid Lunds Universitet och tog läkarexamen där 1993.

Specialist inom Intermedicin och Neurologi sedan 2001.

Arbetat som specialist i Skåne och Blekinge sedan 1993 , samt även byggt upp en privat specialist verksamhet inom Kronisk Migrän i Kristianstad. En strävan om att kunna hjälpa och lindra människors lidande är en stark drivande faktor för honom.

Richard träffar du vid bokad konsultationsbesök .

Telefon: 035-12 18 21
E-post: richard@avanzakliniken.se